Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Stronę najlepiej oglądać w przeglądarce Mozilla Firefox, w rozdzielczości min. 1024/768.

Krzeszów w "Dziejopisie Żywieckim"


SUMMARIUSZ KOŚCIOŁÓW

KRZESZÓW

Świętej Katarzyny Męczenniczki kościół farny krzeszowski założony [roku] 1615 pod Górą Żurawicą i ze wsią Krzeszowem (od Krzesanego naonczas na tym miejscu nazwanego lasu) w dekanacie zatorskim będący, który starszy jest niż Suski. A ten zbudowany za księdza Macieja Dylowity, plebana tamecznego najpierwszego, który niejaki Babicki cieśla założył po dwoje drzewa, a potym onże dokończył Gratias z Krzeszowa, także cieśla. Którego poświęcenia pamiątka rocznia odprawuje się w niedzielę pierwszą po świętym Bartłomieju. Do tegoż kościoła wprowadzono Bractwo prześwietne Świętej Anny w dzień święta świętej Katarzyny [25.XI.], patronki tegoż kościoła, roku 1655, za staraniem wielebnych ojców kanoników regularnych: księdza Stefana Renatowicza, proboszcza konwentu suskiego i księdza Kazimierza Konrada, kommendarza krzeszowskiego, otrzymawszy na to dozwolenie i przywilej z Warszawy od ojców bernardynów de data 20 Junii [20.VI] anno 1655.

A ten kościół krzeszowski fundowany jest przez wielmożnego Jego Mości pana Piotra Komorowskiego, do którego introdukowano najpierwszego plebana księdza Matiasza Dylowitę, po którego śmierci nastąpił drugi ksiądz Chrzystof Slaboszewski; a ci dwaj plebanowie przez lat dwadzieścia administrowali w nim Święte Sakramenta władzą pasterską. Aż roku 1655 a mense Januario wielebni ojcowie kanonicy regularni lateraneńscy otrzymali ten kościół w swoję władzę, w którym dotąd administrują Święte Sakramenta. W którym kościele odpoczywa ciało pobożnej i ślachetnej panny Zofiej Dobkówny, która przy kościele krzeszowskim w szpitalu w wielkiej pobożności mieszkała i rodu swego przez lat 30 taiła, aż przy śmierci za posłuszeństwem kapłanowi oznajmiła i roku 1663 dnia 12 lipca z tego świata zeszła i tam w kościele pogrzebiona jest. Dzwony zaś na dzwonicy dwa są, wielki ulany [roku] 1659, drugi mniejszy [roku] 1664.

[1714]

A tego roku zamku suskiego sto lat właśnie przypadło, jako go Jego Mość pan Piotr Komorowski, syn Krzystofa Komorowskiego kasztelana sądeckiego a pana na Żywcu, zmurował, z Jej Mością panią Katarzyną Przerembską, małżonką swoją, to jest roku 1614 jako tam nad bramą zamkową na kamieniu napis zostawał. A ten zamek pod górą wielką Jasień nazwaną założony jest niedaleko Skawy rzeki, która Państwo Suskie graniczy od lanckorońskiego starostwa. Za którą rzeką ex opposito tego zamku jest góra wielka Mieduszeń. A na tym miejscu, gdzie ten zamek stoi, przedtym z dawności niejaki Suski miał swoję dzierżawę albo mieszkanie i od niego zmurowawszy ten zamek, suskim go nazwano i wsi do tego zamku należące Suskim Państwem. Będąc wsi wszytkich siedm do niego, to jest Sucha, Strzeszawa, Lachowice, Kuków, Zdzieble, Krzeszów i Tarnawa, okrom Zembrzyc wsi niedawno skupionej.

A to Państwo Suskie te rzeki oblewają: naprzód Strzeszowa albo Stryszawa, która przez to Państwo płynie, od stryszów [przyp. red.: Strysze- kawały lodu na wodzie, kra] podczas zimy często tam będących i na brzegi lodów wypierających jest nazwana, a ta wypada i nurtem swoim wybiega z źdródła spod góry Jałowca do wsi Stryszawy. Potym Lachówka, ta płynie od polany albo lasu Kobylej Głowy tak nazwanego, blisko Powystrzyszczonego Gronia, gdzie się granice schodzą: suska, żywiecka, i orawska, jednym potokiem, a drugim od Kurowa i Jeżowic i w pół wsi Lachowic się schodzą. Znowu rzeka Kukówka, która przez tę wieś Kuków płynie, a ta ze trzech jawi się potoków, jednym od Krzeszowa rzeczą małą, drugim od Targoszowa Żebratnicą nazwanym, a trzecią od Lasu z Państwa Ślemieńskiego. A te wpadają do rzeki Stryszawy na Mędralowie.

[1713]

Nie zawadzi przypomnieć i położyć też eppitaphium albo nagrobek, który, będąc tego roku w kościele krzeszowskim, na kamieniu wykowany na grobie przed ołtarzem świętej Anny widziawszy, wypisałem, pobożnej i ślachetnej panny Zofijej Dobkówny, która w wielkiej pobożności w szpitalu tamecznym przez lat 30 mieszkała, tając rodzaj swój ślachetny. Aż przy śmierci za posłuszeństwem kapłanowi oznajmiła, iż onę rodzicy chcąc w stan małżeński wydać, od rodziców tajemnie uszła i tam do Krzeszowa przyszed[ł]szy, w pokorze, ubóstwie i świątobliwości w panieństwie wiek swój aż do śmierci przeżyła, oddawszy Panu Bogu ducha swego roku 1663 dnia 12 lipca, mając lat wieku swego 53, jako tam sonat in libro Confraternitatis Sanctae Annae. Której jako pobożnej i ślachetnej pannie taki nagrobek dla pamiątki dalszej wykowano, w te niżej słowa:

"Triumphus mortis, in quo crudelis et implacabilis mors exuvias sortita est.

Generosa virgine Sophia de domo Dobcoviorum a castitate virginali, quoniam paupertate voluntaria cellebri. Quam paterna domus semel hosp[it]em vidit cum amor, quae sponsi dilexit mente et puro corde exire de domo et cognatione suaviter immeruit hoc hospitale, hoc diu peregrina excepit subit legem lacrimosam in manus sponsi reddens intacta anima ut actum mortis evaderet virgo et suavius post labores susceptos obdormiret. Ubi ergo est mors triumphus tuus, cum non sit mortua puella sed dormit. Quam si adhuc gravis somnus meroris tenet hanc tu viator erue ad Deum suspirio excita

V D B M V herb Gryf D S D

Obdormivit anno 1663 die 12 Julii [12.VII.] aetatis suae LIII".

Znowu na ścienie przy ambonie wymalowana jest klęcząca w prostym odzieniu przed Panem Jezusem i Naświętszą Panną Marią, a pod nią młodzion urodziwy leżący, mając około głowy okrążony świat, iż tym młodzionym i światem dla Pana Boga pogardziła, a przy niej zaś także pismo: "Deo Optimo Maximo. Virtus et mors hominis ultima bona, mors non extirpat virtutem sic iustus" etc.

Niedaleko Krzeszowa w zatorskim dekanacie jest wieś na górze pod lasem nad rzeką Skawą z dawna osadzona, nazwana Mucharz389, gdzie kościół bardzo stary zmurowany jest jeszcze za świętego Wojciecha Męczennika i arcybiskupa gnieźnieńskiego a patrona polskiego, założony roku Pańskiego 996, gdy do Rzymu szedł.[…]

[1653]

Tegoż roku 1653 Bractwo prześwietne świętej Anny, babki Pana Jezusowej do kościoła krzeszowskiego, za staraniem wielebnych ojców kanoników regularnych, księdza Stefana Renatowicza proboszcza konwentu suskiego i księdza Kazimierza Konrada, kommendarza krzeszowskiego wprowadzone, otrzymawszy na to licencyją i przywilej w Warszawie od ojców bernardynów, którzy tego Bractwa [są] promotorami, de data Varsaviae in conventu patrum minorum de observantia, die mensis 20 Junii [20.VI.] anno Domini 1653. Której erekcyj ej albo przywileju taki jest tenor ut infra:

"Archiconfraternitas Sanctae Annae apud Patres Bernardinos fundata et instituta. Admodum reverendo domino Stephano Renatowic, sacri ordinis canonicorum regularium in decanatu Osvietimensi et Zatoriensi, dioecesis Cracoviensis, praeposito Suchensi, parocho Cresoviensi nec non reverendo domino Casimiro Konrad conventus eiusdem ordinis patri, huius Sanctae Confraternitatis patronis et promotoribus etc., item generosis nobilibus, famatis aliisque omnibus ad praedictam ecclesiam parochialem supradictam pertinentibus fratribus nobis in Christo dilectis salutem et pacem a Domino.

Reverendi, venerabiles, illustri, magnifici, generosi nobiles, spectabiles, famati, fratres nobis in Christo dilecti! Innotuerint nobis pia et sancta desideria et vota vestra erga Societatem Sanctae Annae, quae per Poloniam, Litvaniam, Russiam, Prussiam, Masoviam studio et opere illustrissimi et reverendissimi Georgii Radziwiłł, sacri reverendi egregii cardinalis, episcopi Vilnensis et Ioannis Demetrii Solikowski, Dei et Apostolicae Sedis gratia sanctae Metropolitanae Leopoliensis Ecclesiae archiepiscopi, ante complures annos circa ecclesias sacella et altaria sanctae Annae titulum habentia multis in locis magno devotioni fidelium status et sexus utriusque incremento instituta et fundata ac per duos apostolicos summos ipsumque summum pontificem approbata, confirmata et variis gratiis adornata etc. est, eandem vero etiam in supradicto oppido vestro Cresoviensi vobis institui, fundari cupere et desiderare, praesertim cum eius rei gratia non incommodum templum et altare sanctae Annae decoratum habeatis. Nos igitur pro speciali facultate nostra nobis a Sede Apostolica gratis concessa satisfaciendo piis desideriis vestris praedictam Sanctae Annae Societatem in eodem oppido vestro Cresoviensi instituendam, erigendam et fundandam esse duximus, prout instituimus, erigimus et fundamus in Dei Nomine praesentibus literis nostris, cum processionibus cum Venerabili Sacramento praeter consueta tempora sexies in anno habentibus in missa et in utriusque vesperis, nempe festo sanctae Annae, die dedicationis templi et post singula quatuor tempora qualibet feria tertia in missa de sancta Anna et utriusque vesperis cum indulgentiis, gratiis et donis, quibus obex peccati mortalis non obstiterit, cum omnibus articulis praesertim in speciali libro tituli sanctae Annae impressis, qui iam passim ubique venales repariuntur sub titulo sanctae Annae descriptis et tamen cum benevolo illustrissimo et reverendissimo loci ordinarii vicario (cui ecclesia haec subiecta est) assensu ita, ut omnes Christi fideles spiritualis et saecularis status ac sexus utriusque, qui sponte ac ex devotione in dictam Societatem recipi ac libro ad id speciali habendo nomina sua dare et inscribi voluerint, ea quae sunt instituti huius propria, alioquin facilia, iucunda et nulli intollerabilia, facienda omnium gratiarum et donorum spiritualium, quibus ea Societas de gratia Dei Omnipotentis et sanctae Sedis Apostolicae liberali concessione gaudet, participes efficiantur ac remissionem peccatorum, augmentum divinae gratiae et sempiternam felicitatem facilius et expeditius consequi possint ac mereantur, quemadmodum ex diplomatibus super id obtentis una cum articulis Societatis huius in libro memorato liquidius expressis constat. In quorum omnium et singulorum fidem, testimonium evidens et robur perpetuum preasentes [litteras] manibus propriis fratrum nostrorum subscriptas, sigillo Confraternitatis nostri consignari fecimus. Datum Varsaviae in conventu patrum minorum de observantia, die mensis XX Junii [20.VI.], anno Domini 1653 . Frater Casimirus Gambinus conventus Varsaviensis patrum de observantia custos et guardianus manu propria. Frater Franciscus Mieszkowski, defensor actualis ordinis Varsaviae et promotor Archiconfraternitatis Sanctae Annae manu propria. Locus sigilli sanctae Annae. Anno Domini 1653, 28 Augusti [28.VIII.] illustrissimus et admodum reverendissimus dominus Laurentius Karyński, praepositus cathedrallis et collector ecclesiarum, canonicus, iudex surrogatus visis et lectis praesentibus eadem iuxta vim, formam, tenorem ac continentiam eorum admittenda duxit, prout admissit ad publicandum Christi fidelibus, concessit ac ut in ecclesiam introeant et utantur. Andreas Grabianowski pro[curator]. Anno eodem, ipso die festivitatis sanctae Catharinae virginis et martyrae [25.XI.], eiusdem ecclesiae patronae post pulsum campanae introductio".


Powrót do góry | Strona główna

media

Księga gości
Mapa Google
Kontakt
Download
Quiz

linki
Strona Parafii
OSP Krzeszów
LKS Żuraw Krzeszów
Parafia Lachowice
kukow.pl
e-beskidy.com
beskid-maly.22web.net
stryszawa.pl
kurierstryszawski.pl
ospkurow.com.pl
stryszawa.ug.pl
huciskopl.republika.pl

sonda
Czy paintball to dobry sposób na spędzanie wolnego czasu?

Tak, grałem i chce zagrać!
Tak ale nie ma pola paintballowego w pobliżu.
Co to jest paintball?
To mało interesujace.
© Copyright by www.krzeszow.org - wszystkie prawa zastrzeżone.